Misja Firmy

Home »  Misja Firmy

Misją IRM Spółka z o.o. jest wdrażanie oszczędności za pomocą innowacyjności.

Zabezpieczamy dla firm oraz odbiorców indywidualnych dostawy i montaż:

  • wysokowydajnych urządzeń kogeneracyjnych
  • magistral oświetleniowych nowej generacji z własnym źródłem zasilania w energię odnawialną
  • urządzeń energooszczędnych powszechnego użytku nowej generacji.

Klientów dodatkowo wspieramy poprzez okresowe finansowanie zakupu zamówionych urządzeń.

Spółka zajmuje się ponadto kompleksową obsługą społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Zarząd spółki IRM współpracuje ze specjalistami oraz instytucjami przedmiotowej branży.