Oferta IRM

Home »  Oferta IRM

IRM spółka z o.o. oferuje wysokowydajne urządzenia kogeneracyjne z gwarancją niezawodnej pracy na 10 lat. Zabezpiecza równocześnie serwis oraz nieodpłatny montaż urządzenia. Zakup urządzenia poprzedzamy precyzyjnym wyliczeniem możliwych do uzyskania oszczędności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych.

Podstawowe urządzenie kogeneracyjne jest produktem innowacyjnym, umożliwiającym ogrzewanie pomieszczeń (12,5 kWh) przy zabezpieczeniu minimum 30% oszczędności kosztów w stosunku do tradycyjnych urządzeń grzewczych oraz wytwarzającym równocześnie energię elektryczną (5,5 kWh) na własne potrzeby, co stanowi 100% oszczędności kosztów uzyskanej energii.

Niezależnie od znaczących oszczędności kosztów ogrzewania i całkowitych oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, nabywca urządzenia ogranicza do minimum, lub całkowicie eliminuje m.in:

  • koszty zatrudnienia palacza z uwagi na kontrolę komputerową w dowolnym miejscu;
  • koszty dowozu opału, przeładunku, wywozu popiołów itp. w przyp. ogrzewania węglem;
  • koszty odnowienia elewacji budynków obiektów poprzez wyeliminowanie dymu;
  • opłaty ekologiczne, coraz bardziej restrykcyjne w związku z dyrektywami UE;
  • wysokość podatków dla firm w związku z degresywnymi odpisami amortyzacyjnymi.

IRM spółka z o.o. oferuje także dostawę i montaż wysoko oszczędnych i niezależnych od sieci energetycznych magistral oświetleniowych dla firm, spółdzielni i samorządów.

Firmy nie posiadające dostatecznego kapitału na zakup oferowanych urządzeń wspomagamy finansowo na okres do 5 lat w ramach układu ratalnego.

Umożliwiamy ponadto wynajem urządzeń kogeneracyjnych.